Jaké problémy přináší mangan ve vodě

Škody na lidském zdraví

  1. Zvýšený obsah manganu vede k funkčním poruchám nervové soustavy. Symptomy jsou únava, spavost, zhoršení paměti. Organismus nedokáže vstřebat nadměrné množství manganu.
  2. Zvýšený obsah manganu ve vodě může vyvolat elementární alergii jak na mangan, tak i na další látky jako celku.
  3. Mangan může vyvolat urolitiázu, ucpání cév, funkční poruchy vegetativně vaskulární soustavy, problémy s játry a žlázami s vnitřní sekrecí. Všechny tyto symptomy jsou vyvolány usazeninami solí těžkých kovů.
  4. Protože mangan způsobuje funkční poruchu cév a alergii, nepřímo vyvolává i plicní a bronchiální onemocnění.
  5. Nadbytek manganu je jednou z příčin nadměrné křehkosti a lámavosti kostí.

Ve vzácných případech nadměrná koncentrace manganu vyvolává „manganové šílenství“. Člověk se chová neadekvátně, agresivně, nelogicky.

Škody na domácích spotřebičích a komunikačních sítích

Jaké problémy přináší mangan ve voděNa rozdíl od nadbytku železa ve vodě nemá mangan tak závažné následky pro techniku a komunikace.

Jeho nadbytek se projevuje ve skvrnách a hnědavém sedimentu na plochách sanitární techniky. V dlouhodobém horizontu mangan v podobě usazenin může ucpat trubky. Jediný rozdíl spočívá v tom, že manganová nečistota se odstraňuje mnohem složitěji. Při praní mangan někdy může zafungovat jako barvivo a zničit prádlo.

Odstranění manganu z vody

Množství manganu ve vodě se stanoví v chemické laboratoři. Jak už bylo řečeno výše, ze vzhledu vody se tento faktor nedá zjistit.

K odstranění manganu z vody se používá oxidace. Její pomocí se mangan z neaktivní dvojmocné formy transformuje v trojmocnou nebo čtyřmocnou. Poté mangan přejde do usazeniny, která se následně úspěšně odstraní prostřednictvím filtru.

Metody používané k odstranění solí a iontů manganu z vody

  1. Aerace s následnou mechanickou filtrací
  2. Reagentní úpravny vody FEA s kompletní náplní Ecomix
  3. Reverzní osmóza se používá při velmi vysokých koncentracích manganu ve zdrojové vodě
  4. Filtrace přes náplň, na kterou byla nanesena vrstva čtyřmocného oxidu manganičitého