Příčiny zhoršení kvality vody ve studni

Majitelé studní zpravidla preferují pití vody z přírodního zdroje, a to dokonce i v případě, že jsou připojeni k centrální vodovodní síti.

Má se za to, že voda, získávaná individuálně, je podobná pramenité vodě a zdravější než chlorovaná voda. Voda získávaná ze studny však časem ztrácí svou průzračnost. Co může být důvodem tohoto nepříjemného jevu?

Hermetičnost skruží

Když se buduje studna, usazují se její hlavní součásti, tj. železobetonové skruže, jedna na druhou. Spoje mezi nimi se hermetizují.

Posuv půdy však postupem času může vést k částečnému posunu skruží navzájem. Při tom se poruší i hermetičnost spojů.

Jarní záplavy, vydatné lijáky a tání sněhu – to vše nadměrně zatěžuje spoje skruží, v důsledku čehož se do studny začne dostávat znečištěná voda. Vzniká kal.

Takovou vodu člověk nechce nejen pít, ale dokonce ani používat pro každodenní všední potřeby. Kalná voda může navíc obsahovat rozpuštěné chemikálie, které škodí zdraví.

Změna složení vodonosné vrstvy

Nečistoty do studny nepronikají jen spoji mezi skružemi, ale mohou otrávit samotnou vodonosnou vrstvu, díky níž se vodní dílo plní vodou. Stává se to, když se v blízkosti vašeho pozemku nachází podnik, který své průmyslové odpadní vody vypouští do přírodní nádrže. Tím samozřejmě ničí jak nádrž, tak i s ní sousedící území.

V tomto případě se voda může nejen zkalit, ale rovněž získat nepřirozené zbarvení. Odstín kapaliny pak bude záviset na konkrétním typu nečistoty. S nečistotami tohoto typu se bojuje nejhůře: čištění studniční vody nepřinese žádoucí výsledek.

Každá další „várka“ vody z napájecí vrstvy bude totiž znova a znova přinášet tentýž problém. Zde nezbývá, než se spolehnout na filtrační systém, který se musí umístit na trase vody od zdroje až po místo její konečné spotřeby.

Příčiny nadbytku železa

Pokud se ve vaší studni objevila žlutá voda, příčinou může být jak průmyslová odpadní voda, tak zvýšený obsah železa. V prvním případě má kapalina výraznou barvu, kterou může doprovázet i chemický zápach. Ve druhém pozorujeme u vody jen nažloutlý odstín.

Nažloutlý odstín vždy značí vodu, jejíž obsah železa překračuje normu. Vyřešit danou situaci pomůže speciální filtrační systém FEA.

K odstranění zvýšeného obsahu železa jsou nutné speciální filtry, schopné obstarat takové čištění.

Problém s hromaděním vody

Další příčinou zkalení vody ve studni může být její hromadění (zadržení). Zdroj vody se třeba nepoužívá tak často, jak by měl. Voda se neobnovuje a hromadí se.

Organické látky, které pronikají do šachty zvenčí, se začínají rozkládat. Tento proces provází nepříjemný zápach sirovodíku a změna barvy kapaliny.

Taková voda se samozřejmě nedá pít: má specifickou pachuť. Zápach, barva a pachuť vznikají v důsledku ve vodě přítomných hnilobných bakterií. Daný problém se vyřeší vyčištěním studny. Ovšem čistit a dezinfikovat zdroj vody nestačí jednou, je nutná pravidelnost. Nezapomínejte věnovat tomuto procesu potřebnou pozornost a čas.

Defekty konstrukce studny

Když do šachty neomezeně pronikají přímé sluneční paprsky, ultrafialové záření v ní vytváří ideální podmínky pro vznik bakterií a rozmnožování mikroorganismů. Na fakt, že přesně k tomu došlo, nás upozorní nazelenalá barva vody a nepříjemný zápach. Ve zvlášť zanedbaných případech se stěny studny mohou pokrýt zeleným mechem.

Studna musí být co nejvíce chráněna před přímými slunečními paprsky a před spadem všelijakého odpadu do šachty.

Zdroj musí být chráněn jak před přímým slunečním zářením, tak před odpadem. Toho se dá docílit pomocí konstrukce krytu, zbudováním stříšky nad šachtou nebo sedlového domku. Šachta se dá jednoduše zakrýt stříškou. Většinou se tento problém řeší hned při volbě formy budoucí stavby.

Chyba při montáži čerpadla

Občas vzhled vody ve studni na první pohled nevyvolává obavy, protože se zdá být čistá ale její zakalení se objeví jen po spuštění čerpadla. Je to tím, že zařízení je prostě chybně namontováno a během své činnosti zvedá ze dna jíl, který kalí vodu. To se stává, když je čerpadlo umístěno příliš blízko dna.

Pokud je příčinou změny stavu kapaliny činnost čerpadla, je třeba ho demontovat a po důkladném prostudování návodu k jeho použití znovu nainstalovat.

Vzdálenost mezi sací částí čerpadla a povrchem dna musí být nejméně 50-80 сm. Pokud přijatá opatření nepomohou, musí se použít čerpadlo s jiným typem sání kapaliny.

ověřeno zákazníky seznam ověřeno zákazníky google